Pierwsze drapacze

Wraz z upływem czasu rosła wysokość i zaawansowanie technologiczne budowli. Pierwsze drapacze chmur powstały głównie ze względów ekonomicznych. Ceny gruntów w miastach były niezwykle wysokie, więc jedynym rozwiązaniem było budowanie do góry, w stronę nieba. Dziś drapacze chmur symbolizują głównie prestiż miasta, firmy i potęgi przemysłu.

Najnowsze budowle powstają również w celach reprezentacyjnych. W czym tkwi tak niezwykły fenomen drapaczy chmur? Pierwszą budowlą, która opisana była dumną nazwą „drapacz chmur”, był biurowiec firmy ubezpieczeniowej Home Insurance. Budynek zbudowano w 1885 roku w Chicago, jednak kres jego istnienia nastąpił w 1931 roku, wtedy to budynek zburzono.

Budynek posiadał 10-cio kondygnacyjną konstrukcję szkieletową. Z początku budynek uznawano za niebotycznie wysoki, jednak w porównaniu z innymi budowanymi w tamtych czasach wieżowcami, systematycznie tracił swój blask i sławę.